آزمایش خون EGFR برای ارزیابی عملکرد کلیه و تشخیص بیماری های کلیوی

کلیه‌ها سیستم تصفیه اصلی بدن به شمار می‌آیند. کلیه‌ها مواد زائد را از بدن خارج می‌کنند و آنها را همراه با ادرار دفع می‌کنند. گلومرول‌ها فیلترهای کوچکی درون کلیه‌ها هستند. زمانی که کلیه از کار می‌افتد، در واقع این گلومرول‌ها…